Ik kan op je bouwen. Als je zegt dat je iets doet, doe je het ook. Omdat je er altijd bovenop zit en
de zaken goed regelt, geeft dat vertrouwen. Daarnaast ben je open en makkelijk in de omgang, wat samenwerken prettig maakt en ruimte laat voor creatieve groei.

Siobhan de JongActing Beauty

Aanleiding

De winkelstraat de Laat in Alkmaar heeft in 2023 een volledige metamorfose ondergaan. De straat is van doorgaande (fiets)route omgetoverd tot de groenste winkelstraat van Alkmaar. De straat is wandelgebied geworden en fietsen is vanaf de zomer 2023 verboden tijdens winkelopeningstijden.
Alkmaar Marketing is in april 2023 gestart met een online campagne om bezoekers hierop attent te maken en bewustzijn te creëren voor deze verandering. Om deze campagne offline kracht bij te zetten heeft Alkmaar Marketing aan Stad & Co gevraagd om een ludieke actie te bedenken en uit te voeren, waarmee de boodschap #winkelsopenlekkerlopen op een positieve, creatieve en persoonlijke manier wordt overgebracht.

Co-creatie

Het team van Stad & Co (met Babs van Gisbergen als projectcoördinator vanuit Business Hustlers) heeft in samenspraak met centrummanagement, Alkmaar Marketing en de ondernemers van de Laat een actie uitgedacht. Deze is daarna uitgewerkt met de geselecteerde creatieve partij Acting Beauty.
De straat werd in totaal elf keer omgetoverd tot een tuinkamer bewoond door twee bosnimfen (actrices van Acting Beauty). De bosnimfen spraken fietsers op een positieve manier aan op hun (wan)gedrag en gaven mensen die afstapten, en gaven mensen die wandelden een complimentje. De groene loper lag uit om iedereen welkom te heten met gezang, bellen(blaas), complimentenkaartjes of “gewoon ”een aardig woordje. In de pauzes van de bosnimfen werd een gastoptreden door lokale held Bertje Doperwtje verzorgd.
De twaalfde en laatste keer dat de nimfen optraden was op het officiële openingsfeest, ze waren op die dag met zijn vieren en hadden een speciaal lied geschreven voor de feestelijkheden. Ook hebben ze een ronde gemaakt langs alle ondernemers om hen te complimenteren met hun mooie straat, winkel en ondernemerschap.

Conclusies en Resultaten

De actie had als doel  om een gedragsverandering teweeg te brengen door mensen bewust te maken van de veranderde situatie in de Laat. Er werd over het algemeen positief gereageerd op de actie door (al dan niet fietsende) bezoekers en ondernemers van de Laat. Er zijn goede gesprekken gevoerd, veel foto’s en filmpjes gemaakt en het fietsgedrag verminderde ook duidelijk op de dagen zelf. De actiedagen waren allemaal zonnig en soms zelfs heel warm (boven de 30 graden), maar geen actiedag was hetzelfde in drukte.

Enkele conclusies

• Er is een duidelijke afname van fietsverkeer tijdens de actiedagen waargenomen;
• De positieve aanspreekvorm werkt goed en wordt goed ontvangen;
• Waar de nimfen goed “vielen“ bij met name ouderen en gezinnen, was Bertje Doperwtje heel populair onder jongeren.

 

Project in een notendop

Doel: Gedragsverandering

Het doel van de actie was om de bezoekers van de Laat er op een ludieke manier op attent te maken dat ze hun gedrage dienen te veranderen. Niet meer fietsen, wel lopen.

Werkwijze: Co-creatie

Dit project is een ware co-creatie geweest. Door de koppen bij elkaar te steken is er niet alleen een goede actie bedacht maar ook in de uitvoering werd er heel prettig samengewerkt. De actie paste ook nog eens mooi in het wensbeeld van de ondernemers en sloot aan bij de campagne van de marketingorganisatie. Een project dat naar meer smaakt!

#centrummanagement #winkelsopenlekkerlopen #projectcoordinator

In het kort

Wat
Project coördinatie
Voor Wie
(Centrum) organisaties die vanuit co-creatie samen willen werken aan mooie impactvolle acties en projecten.
Duur
In overleg en afhankelijk van het project.
Locatie
Op locatie

Op zoek naar hulp bij het uitdenken en- werken van een mooi project? Plan direct een afspraak met me in of neem contact op.